polskienglish

P O K Ó J


ZGODNIE Z PRAWEM JEDNOŚCI STANOWIĄCYM PODSTAWOWE PRAWO WSZYSTKICH RAS I NARODÓW WSZECHŚWIATA WOLNEJ WOLI, WRAZ Z KOŃCEM 2016 ROKU WPROWADZONY ZOSTAJE POKÓJ. DOTYCZY TO WSZYSTKICH PAŃSTW NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH. ROZWIĄZANIU ULEGAJĄ WSZYSTKIE DOTYCHCZAS POWOŁANE RZĄDY I ORGANIZACJE RZĄDOWE.

-Konfederacja Planet w służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy-
prawa autorskie Eremiasz Stanisławski